Åpningstider:

Vanlige åpningstider.
Mandag:   15.00 - 19.00
Tirsdag:     15:00 - 19:00
Onsdag:    15:00 - 19:00
Torsdag:    15:00 - 19:00
Fredag:      15:00 - 19:00
Lørdag:      13:00 - 17:00
Søndag:     13:00 - 17:00

 
Frigo har en Isbane og skøyteutlån på Rudolf Nilsens Plass (R.N.P.), like ved Vahl skole. 
I bua har FRIGO skøyter i alle størrelser (27 - 47) Skøytebua eies og administreres av FRIGO.
Bua er bemannet alle dager i uka når det er brukbar is på banen (se åpningstider).
Utlån av skøyter til bruk på R.N.P. er GRATIS!

Erfaringsvis blir det sprøytet vann og lagt is på R.N.P. i midten av desember og sesongen avsluttes vanligvis i slutten av februar eller starten av mars. Isforholdene kan variere etter værforholdene.

Skoler og frivillige organisasjoner har muligheten til å låne bua med skøyter når isen er i drift.

Det er park og idrettsetaten, Oslo kommune, som har ansvaret for legging og vedlikehold av isbanen. Kunstgresset og Isbanen er et friområdet, så alle har anlednig til å benytte seg av denne plassen til en hver tid.
FRIGOs anbefaling til maximums antall er mellom 60 og 80 brukere på isbanen)

For spørsmål om isbanen og skøytebua på Rudolf Nilsens plass, ta kontakt med Bengt Haugen, FRIGO (se kontakter)

Noen dager i skoleferien har vi åpent i "Skøytebua". Da har vi leker som, fotballer, basketballr,slåball utstyr, bortennisrekkerter m.m. Tilbudet er for alle.
Samarbeidspartnere
System provided by GetShop AS - www.getshop.com
Privacy | GDPR
OVEOKVTAT -- MERRY CHRISTMAS!